חדש! החיסון כנגד וירוס הפפילומה הוכלל לבני.ות 21-26 בסל הבריאות 2022*

לקביעת תור להתייעצות עם רופא מטפל
בחרו את הקופה בה אתם חברים

*משרד הבריאות חוזר המנהל הכללי https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mk01-2022/he/files_circulars_mk_mk01_2022.pdf

חדש! החיסון כנגד וירוס הפפילומה הוכלל לבני.ות 21-26 בסל הבריאות 2022*

לקביעת תור להתייעצות עם רופא מטפל
בחרו את הקופה בה אתם חברים

*משרד הבריאות חוזר המנהל הכללי https://www.gov.il/BlobFolder/policy/mk01-2022/he/files_circulars_mk_mk01_2022.pdf

קבעו תור